Sök:
Sök efter:
Artikelnummer
Produktnamn
Produktkategorier
 
ROCA Industry AB
Radiovägen 19
135 48 Tyresö

Tel: 08-448 73 20

Org nr: 556103-3902

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

ROCA Industry AB, org nr 556103-3902, är ansvariga för de uppgifter du uppger när du lägger en order hos oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter behandlas med försiktighet och kommer aldrig att lämnas vidare till någon tredje part i marknadsföringssyfte. Anledningen till att vi behöver dina uppgifter är först och främst för att kunna behandla din beställning och leverera dina varor, men också för att förbättra vår kundservice och underlätta vår kommunikation med dig.

Informationen som behövs för att kunna expediera din beställning är företagsnamn, ditt för- och efternamn, org nummer, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, mailadress och land. Din mailadress och ditt telefonnummer behövs för din orderbekräftelse samt för att kunna kontakta dig angående din leverans eller eventuella retur- eller reklamationsärenden. Uppgifterna är nödvändiga för ett fullgörande av köpeavtalet och vi måste tyvärr neka dig köpet om uppgifterna ej lämnas.

 

Lagringsperiod:

Under tiden vi har en pågående kundrelation fram till dess att varorna har levererats och betalats, samt för en tid om 10 år och därefter upp till 12 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden behöver vi lagra dina uppgifter. För det fall att din förfrågan inte leder till något köp lagras dina personuppgifter 12 månader utöver innevarande år, efter att våra kontakter avslutats.

Du kan välja att få vårt nyhetsbrev regelbundet, men kan när som helst säga upp det.

 

Personuppgiftsbiträden

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med Personuppgiftsbiträden, d.v.s. företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom:

- Transporter (logistikföretag och speditörer). Dessa biträden är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). Även dessa är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Här har vi skriftliga avtal genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

- Bokföring och löneadministration. Dessa biträden är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är deras integritetspolicy och säkerhetsbestämmelser som gäller.

- Kommunikation och marknadsföring. Vi kommunicerar huvudsakligen via e-mail - framförallt gällande fakturor, prislistor, produktinformation och annan information som vi tror att du kan ha nytta av eller som vi är tvungna att delge dig av juridiska skäl.

Normalt behandlar vi alltid dina uppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Ibland kan det dock bli nödvändigt att dela dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde, som – antingen själv eller genom underleverantör – verkar eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får då endast ta del av sådan information som är relevant för ändamålet.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i så fall info@rocaindustry.com.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

datainspektionen@datainspektionen.se

 

Sekretess

ROCA Industry AB tar din integritet på största allvar och försäkrar att den information du delger oss när du använder våra tjänster är skyddad. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda all data från obehöriga.

 

Cookies

Cookies är textbaserade datafiler som en hemsida kan begära att få spara i en besökares dator. Cookies används till exempel för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på hemsidan. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att din dator automatiskt nekar lagring av cookies alternativt informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att om du väljer att neka lagring av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av hemsidan och hemsidan kanske inte fungerar som den ska.

Våra syften med cookies

Vi använder oss av cookies för att kunna analysera och få en bild av hur besökaren använder hemsidan, antalet besökare mm. Genom att förstå hur hemsidan används kan vi utveckla och förbättra den.

Tredjepartscookies

Vi använder oss utav tredjepartscookies. Informationen i dessa cookies, som kommer från våra samarbetspartners i t.ex. sociala medier, används för t.ex. riktad marknadsföring, vilket innebär att anpassade annonser kan komma att visas när du besöker andra hemsidor. Om du inte accepterar att sådana tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjeparts cookies inte accepteras.

Länkar

www.roca.se kan det finnas länkar till andra webbsidor som ROCA Industry AB ej ansvarar för. Vi tillhandahåller dessa länkar för att du som kund skall kunna få mer information, men vi kan ej ansvara för respektive webbsidas innehåll eller integritetspolicy.

 

Copyright

Innehållet på vår webbplats är copyright-skyddat och ägs av ROCA Industry AB. Det är tillåtet att ladda ner, skriva ut, kopiera och blogga om materialet, men inte för kommersiella sammanhang. Materialet får ej ändras och det måste tydligt framgå att det tillhör ROCA Industry AB. Foton i webbshopen får ej kopieras, alla rättigheter tillhör ROCA Industry AB.

 

Allmänt

ROCA Industry AB kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

 

Ansvarig för personuppgifter och webbplats

ROCA Industry AB
Radiovägen 19
135 48 Tyresö

E-mail: info@roca.se
Webb: www.roca.se

Företagsregistrering: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556103-3902

Ansvarig på företaget: Hans Lindbohm

Momsregistreringsnummer: SE556103-390201

 
Produktnyheter från ROCA
 
Beställ nyhetsbrev:
E-post adress
 
Copyright © 2008-2021 ROCA Industry AB